Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899996666 hoặc 028 99996666 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02899996666 nhá máy

    028 999 96651028 999 96652028 999 96653028 999 96654028 999 96655028 999 96656028 999 96657028 999 96658028 999 96659028 999 96660028 999 96661028 999 96662028 999 96663028 999 96664028 999 96665028 999 96666028 999 96667028 999 96668028 999 96669028 999 96670028 999 96671028 999 96672028 999 96673028 999 96674028 999 96675028 999 96676028 999 96677028 999 96678028 999 96679028 999 96680

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899996666 / 028 99996666 / 028 999 96666 …

4406

Nếu ai bị Số điện thoại 02899996666 hoặc 028 99996666 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha