Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899996010 hoặc 028 99996010 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    028 999 95995028 999 95996028 999 95997028 999 95998028 999 95999028 999 96000028 999 96001028 999 96002028 999 96003028 999 96004028 999 96005028 999 96006028 999 96007028 999 96008028 999 96009028 999 96010028 999 96011028 999 96012028 999 96013028 999 96014028 999 96015028 999 96016028 999 96017028 999 96018028 999 96019028 999 96020028 999 96021028 999 96022028 999 96023028 999 96024

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899996010 / 028 99996010 / 028 999 96010 …

4628

Nếu ai bị Số điện thoại 02899996010 hoặc 028 99996010 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha