Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899993859 hoặc 028 99993859 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lạ nên không nghe

    028 999 93844028 999 93845028 999 93846028 999 93847028 999 93848028 999 93849028 999 93850028 999 93851028 999 93852028 999 93853028 999 93854028 999 93855028 999 93856028 999 93857028 999 93858028 999 93859028 999 93860028 999 93861028 999 93862028 999 93863028 999 93864028 999 93865028 999 93866028 999 93867028 999 93868028 999 93869028 999 93870028 999 93871028 999 93872028 999 93873

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899993859 / 028 99993859 / 028 999 93859 …

4257

Nếu ai bị Số điện thoại 02899993859 hoặc 028 99993859 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha