Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0289998908 hoặc 028 9998908 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 999 8893028 999 8894028 999 8895028 999 8896028 999 8897028 999 8898028 999 8899028 999 8900028 999 8901028 999 8902028 999 8903028 999 8904028 999 8905028 999 8906028 999 8907028 999 8908028 999 8909028 999 8910028 999 8911028 999 8912028 999 8913028 999 8914028 999 8915028 999 8916028 999 8917028 999 8918028 999 8919028 999 8920028 999 8921028 999 8922

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0289998908 / 028 9998908 / 028 999 8908 …

4152

Nếu ai bị Số điện thoại 0289998908 hoặc 028 9998908 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha