Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899988420 hoặc 028 99988420 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 999 88405028 999 88406028 999 88407028 999 88408028 999 88409028 999 88410028 999 88411028 999 88412028 999 88413028 999 88414028 999 88415028 999 88416028 999 88417028 999 88418028 999 88419028 999 88420028 999 88421028 999 88422028 999 88423028 999 88424028 999 88425028 999 88426028 999 88427028 999 88428028 999 88429028 999 88430028 999 88431028 999 88432028 999 88433028 999 88434

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899988420 / 028 99988420 / 028 999 88420 …

4625

Nếu ai bị Số điện thoại 02899988420 hoặc 028 99988420 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha