Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0289998591 hoặc 028 9998591 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền

    028 999 8576028 999 8577028 999 8578028 999 8579028 999 8580028 999 8581028 999 8582028 999 8583028 999 8584028 999 8585028 999 8586028 999 8587028 999 8588028 999 8589028 999 8590028 999 8591028 999 8592028 999 8593028 999 8594028 999 8595028 999 8596028 999 8597028 999 8598028 999 8599028 999 8600028 999 8601028 999 8602028 999 8603028 999 8604028 999 8605

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0289998591 / 028 9998591 / 028 999 8591 …

4465

Nếu ai bị Số điện thoại 0289998591 hoặc 028 9998591 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha