Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899959748 hoặc 028 99959748 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sdt này nhá máy

    028 999 59733028 999 59734028 999 59735028 999 59736028 999 59737028 999 59738028 999 59739028 999 59740028 999 59741028 999 59742028 999 59743028 999 59744028 999 59745028 999 59746028 999 59747028 999 59748028 999 59749028 999 59750028 999 59751028 999 59752028 999 59753028 999 59754028 999 59755028 999 59756028 999 59757028 999 59758028 999 59759028 999 59760028 999 59761028 999 59762

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899959748 / 028 99959748 / 028 999 59748 …

4182

Nếu ai bị Số điện thoại 02899959748 hoặc 028 99959748 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha