Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899959596 hoặc 028 99959596 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam, đang ngủ gọi qq 😡

    028 999 59581028 999 59582028 999 59583028 999 59584028 999 59585028 999 59586028 999 59587028 999 59588028 999 59589028 999 59590028 999 59591028 999 59592028 999 59593028 999 59594028 999 59595028 999 59596028 999 59597028 999 59598028 999 59599028 999 59600028 999 59601028 999 59602028 999 59603028 999 59604028 999 59605028 999 59606028 999 59607028 999 59608028 999 59609028 999 59610

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899959596 / 028 99959596 / 028 999 59596 …

4176

Nếu ai bị Số điện thoại 02899959596 hoặc 028 99959596 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha