Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899959456 hoặc 028 99959456 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Số này nhá máy 2 lần, cách nhau 2 giờ.
Số này nhá máy 2 lần, cách nhau 2 giờ.

    028 999 59441028 999 59442028 999 59443028 999 59444028 999 59445028 999 59446028 999 59447028 999 59448028 999 59449028 999 59450028 999 59451028 999 59452028 999 59453028 999 59454028 999 59455028 999 59456028 999 59457028 999 59458028 999 59459028 999 59460028 999 59461028 999 59462028 999 59463028 999 59464028 999 59465028 999 59466028 999 59467028 999 59468028 999 59469028 999 59470

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899959456 / 028 99959456 / 028 999 59456 …

4207

Nếu ai bị Số điện thoại 02899959456 hoặc 028 99959456 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha