Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899959289 hoặc 028 99959289 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 999 59274028 999 59275028 999 59276028 999 59277028 999 59278028 999 59279028 999 59280028 999 59281028 999 59282028 999 59283028 999 59284028 999 59285028 999 59286028 999 59287028 999 59288028 999 59289028 999 59290028 999 59291028 999 59292028 999 59293028 999 59294028 999 59295028 999 59296028 999 59297028 999 59298028 999 59299028 999 59300028 999 59301028 999 59302028 999 59303

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899959289 / 028 99959289 / 028 999 59289 …

4348

Nếu ai bị Số điện thoại 02899959289 hoặc 028 99959289 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha