Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899959226 hoặc 028 99959226 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lua dao

    028 999 59211028 999 59212028 999 59213028 999 59214028 999 59215028 999 59216028 999 59217028 999 59218028 999 59219028 999 59220028 999 59221028 999 59222028 999 59223028 999 59224028 999 59225028 999 59226028 999 59227028 999 59228028 999 59229028 999 59230028 999 59231028 999 59232028 999 59233028 999 59234028 999 59235028 999 59236028 999 59237028 999 59238028 999 59239028 999 59240

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899959226 / 028 99959226 / 028 999 59226 …

4121

Nếu ai bị Số điện thoại 02899959226 hoặc 028 99959226 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha