Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899957366 hoặc 028 99957366 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi nhỡ không biết của ai

    028 999 57351028 999 57352028 999 57353028 999 57354028 999 57355028 999 57356028 999 57357028 999 57358028 999 57359028 999 57360028 999 57361028 999 57362028 999 57363028 999 57364028 999 57365028 999 57366028 999 57367028 999 57368028 999 57369028 999 57370028 999 57371028 999 57372028 999 57373028 999 57374028 999 57375028 999 57376028 999 57377028 999 57378028 999 57379028 999 57380

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899957366 / 028 99957366 / 028 999 57366 …

4332

Nếu ai bị Số điện thoại 02899957366 hoặc 028 99957366 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha