Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899956565 hoặc 028 99956565 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Chóa đẻee

    028 999 56550028 999 56551028 999 56552028 999 56553028 999 56554028 999 56555028 999 56556028 999 56557028 999 56558028 999 56559028 999 56560028 999 56561028 999 56562028 999 56563028 999 56564028 999 56565028 999 56566028 999 56567028 999 56568028 999 56569028 999 56570028 999 56571028 999 56572028 999 56573028 999 56574028 999 56575028 999 56576028 999 56577028 999 56578028 999 56579

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899956565 / 028 99956565 / 028 999 56565 …

4551

Nếu ai bị Số điện thoại 02899956565 hoặc 028 99956565 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha