Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899955626 hoặc 028 99955626 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi tư vấn tuyển dụng….vào lúc 19h30 tối

    028 999 55611028 999 55612028 999 55613028 999 55614028 999 55615028 999 55616028 999 55617028 999 55618028 999 55619028 999 55620028 999 55621028 999 55622028 999 55623028 999 55624028 999 55625028 999 55626028 999 55627028 999 55628028 999 55629028 999 55630028 999 55631028 999 55632028 999 55633028 999 55634028 999 55635028 999 55636028 999 55637028 999 55638028 999 55639028 999 55640

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899955626 / 028 99955626 / 028 999 55626 …

4117

Nếu ai bị Số điện thoại 02899955626 hoặc 028 99955626 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha