Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899955071 hoặc 028 99955071 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này gọi thông báo có 1 biên lai cần nộp phạt.

    028 999 55056028 999 55057028 999 55058028 999 55059028 999 55060028 999 55061028 999 55062028 999 55063028 999 55064028 999 55065028 999 55066028 999 55067028 999 55068028 999 55069028 999 55070028 999 55071028 999 55072028 999 55073028 999 55074028 999 55075028 999 55076028 999 55077028 999 55078028 999 55079028 999 55080028 999 55081028 999 55082028 999 55083028 999 55084028 999 55085

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899955071 / 028 99955071 / 028 999 55071 …

4551

Nếu ai bị Số điện thoại 02899955071 hoặc 028 99955071 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha