Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954918 hoặc 028 99954918 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam quảng cáo

    028 999 54903028 999 54904028 999 54905028 999 54906028 999 54907028 999 54908028 999 54909028 999 54910028 999 54911028 999 54912028 999 54913028 999 54914028 999 54915028 999 54916028 999 54917028 999 54918028 999 54919028 999 54920028 999 54921028 999 54922028 999 54923028 999 54924028 999 54925028 999 54926028 999 54927028 999 54928028 999 54929028 999 54930028 999 54931028 999 54932

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954918 / 028 99954918 / 028 999 54918 …

4459

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954918 hoặc 028 99954918 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha