Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954901 hoặc 028 99954901 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Chưa biết là của ai, nhưng nhấc máy thì không nghe nói gì. Đã gọi làm phiền nhiều lần trong ngày.!

    028 999 54886028 999 54887028 999 54888028 999 54889028 999 54890028 999 54891028 999 54892028 999 54893028 999 54894028 999 54895028 999 54896028 999 54897028 999 54898028 999 54899028 999 54900028 999 54901028 999 54902028 999 54903028 999 54904028 999 54905028 999 54906028 999 54907028 999 54908028 999 54909028 999 54910028 999 54911028 999 54912028 999 54913028 999 54914028 999 54915

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954901 / 028 99954901 / 028 999 54901 …

4131

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954901 hoặc 028 99954901 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha