Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954848 hoặc 028 99954848 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số điện thoại nháy máy làm phiền

    028 999 54833028 999 54834028 999 54835028 999 54836028 999 54837028 999 54838028 999 54839028 999 54840028 999 54841028 999 54842028 999 54843028 999 54844028 999 54845028 999 54846028 999 54847028 999 54848028 999 54849028 999 54850028 999 54851028 999 54852028 999 54853028 999 54854028 999 54855028 999 54856028 999 54857028 999 54858028 999 54859028 999 54860028 999 54861028 999 54862

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954848 / 028 99954848 / 028 999 54848 …

4619

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954848 hoặc 028 99954848 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha