Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954618 hoặc 028 99954618 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo
só máy gọi lừa đảo, báo gọi từ tòa án
só máy gọi lừa đảo, báo gọi từ tòa án

    028 999 54603028 999 54604028 999 54605028 999 54606028 999 54607028 999 54608028 999 54609028 999 54610028 999 54611028 999 54612028 999 54613028 999 54614028 999 54615028 999 54616028 999 54617028 999 54618028 999 54619028 999 54620028 999 54621028 999 54622028 999 54623028 999 54624028 999 54625028 999 54626028 999 54627028 999 54628028 999 54629028 999 54630028 999 54631028 999 54632

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954618 / 028 99954618 / 028 999 54618 …

4566

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954618 hoặc 028 99954618 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha