Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954412 hoặc 028 99954412 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
toà án bưu phẩm cc :)))
Gọi lừa đảo
Gọi lừa đảo

    028 999 54397028 999 54398028 999 54399028 999 54400028 999 54401028 999 54402028 999 54403028 999 54404028 999 54405028 999 54406028 999 54407028 999 54408028 999 54409028 999 54410028 999 54411028 999 54412028 999 54413028 999 54414028 999 54415028 999 54416028 999 54417028 999 54418028 999 54419028 999 54420028 999 54421028 999 54422028 999 54423028 999 54424028 999 54425028 999 54426

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954412 / 028 99954412 / 028 999 54412 …

4215

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954412 hoặc 028 99954412 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha