Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899954071 hoặc 028 99954071 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Báo có Bảo việt chưa nhận. Lừa
SDT Spam
SDT Spam

    028 999 54056028 999 54057028 999 54058028 999 54059028 999 54060028 999 54061028 999 54062028 999 54063028 999 54064028 999 54065028 999 54066028 999 54067028 999 54068028 999 54069028 999 54070028 999 54071028 999 54072028 999 54073028 999 54074028 999 54075028 999 54076028 999 54077028 999 54078028 999 54079028 999 54080028 999 54081028 999 54082028 999 54083028 999 54084028 999 54085

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899954071 / 028 99954071 / 028 999 54071 …

4433

Nếu ai bị Số điện thoại 02899954071 hoặc 028 99954071 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha