Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953885 hoặc 028 99953885 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện vay tiền…

    028 999 53870028 999 53871028 999 53872028 999 53873028 999 53874028 999 53875028 999 53876028 999 53877028 999 53878028 999 53879028 999 53880028 999 53881028 999 53882028 999 53883028 999 53884028 999 53885028 999 53886028 999 53887028 999 53888028 999 53889028 999 53890028 999 53891028 999 53892028 999 53893028 999 53894028 999 53895028 999 53896028 999 53897028 999 53898028 999 53899

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953885 / 028 99953885 / 028 999 53885 …

4089

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953885 hoặc 028 99953885 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha