Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953707 hoặc 028 99953707 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhà máy

    028 999 53692028 999 53693028 999 53694028 999 53695028 999 53696028 999 53697028 999 53698028 999 53699028 999 53700028 999 53701028 999 53702028 999 53703028 999 53704028 999 53705028 999 53706028 999 53707028 999 53708028 999 53709028 999 53710028 999 53711028 999 53712028 999 53713028 999 53714028 999 53715028 999 53716028 999 53717028 999 53718028 999 53719028 999 53720028 999 53721

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953707 / 028 99953707 / 028 999 53707 …

4212

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953707 hoặc 028 99953707 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha