Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953606 hoặc 028 99953606 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
LUA DAO

    028 999 53591028 999 53592028 999 53593028 999 53594028 999 53595028 999 53596028 999 53597028 999 53598028 999 53599028 999 53600028 999 53601028 999 53602028 999 53603028 999 53604028 999 53605028 999 53606028 999 53607028 999 53608028 999 53609028 999 53610028 999 53611028 999 53612028 999 53613028 999 53614028 999 53615028 999 53616028 999 53617028 999 53618028 999 53619028 999 53620

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953606 / 028 99953606 / 028 999 53606 …

4509

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953606 hoặc 028 99953606 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha