Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953597 hoặc 028 99953597 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vay vốn, bố láo mất dạy
Bọn cho vay vốn, ăn nói rất mất dạy
Bọn cho vay vốn, ăn nói rất mất dạy

    028 999 53582028 999 53583028 999 53584028 999 53585028 999 53586028 999 53587028 999 53588028 999 53589028 999 53590028 999 53591028 999 53592028 999 53593028 999 53594028 999 53595028 999 53596028 999 53597028 999 53598028 999 53599028 999 53600028 999 53601028 999 53602028 999 53603028 999 53604028 999 53605028 999 53606028 999 53607028 999 53608028 999 53609028 999 53610028 999 53611

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953597 / 028 99953597 / 028 999 53597 …

4256

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953597 hoặc 028 99953597 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha