Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953476 hoặc 028 99953476 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    028 999 53461028 999 53462028 999 53463028 999 53464028 999 53465028 999 53466028 999 53467028 999 53468028 999 53469028 999 53470028 999 53471028 999 53472028 999 53473028 999 53474028 999 53475028 999 53476028 999 53477028 999 53478028 999 53479028 999 53480028 999 53481028 999 53482028 999 53483028 999 53484028 999 53485028 999 53486028 999 53487028 999 53488028 999 53489028 999 53490

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953476 / 028 99953476 / 028 999 53476 …

4053

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953476 hoặc 028 99953476 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha