Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953159 hoặc 028 99953159 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi chửi thô tục

    028 999 53144028 999 53145028 999 53146028 999 53147028 999 53148028 999 53149028 999 53150028 999 53151028 999 53152028 999 53153028 999 53154028 999 53155028 999 53156028 999 53157028 999 53158028 999 53159028 999 53160028 999 53161028 999 53162028 999 53163028 999 53164028 999 53165028 999 53166028 999 53167028 999 53168028 999 53169028 999 53170028 999 53171028 999 53172028 999 53173

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953159 / 028 99953159 / 028 999 53159 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953159 hoặc 028 99953159 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha