Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899953135 hoặc 028 99953135 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi đến lừa đảo

    028 999 53120028 999 53121028 999 53122028 999 53123028 999 53124028 999 53125028 999 53126028 999 53127028 999 53128028 999 53129028 999 53130028 999 53131028 999 53132028 999 53133028 999 53134028 999 53135028 999 53136028 999 53137028 999 53138028 999 53139028 999 53140028 999 53141028 999 53142028 999 53143028 999 53144028 999 53145028 999 53146028 999 53147028 999 53148028 999 53149

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899953135 / 028 99953135 / 028 999 53135 …

4079

Nếu ai bị Số điện thoại 02899953135 hoặc 028 99953135 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha