Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899950597 hoặc 028 99950597 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
024 99950597

    028 999 50582028 999 50583028 999 50584028 999 50585028 999 50586028 999 50587028 999 50588028 999 50589028 999 50590028 999 50591028 999 50592028 999 50593028 999 50594028 999 50595028 999 50596028 999 50597028 999 50598028 999 50599028 999 50600028 999 50601028 999 50602028 999 50603028 999 50604028 999 50605028 999 50606028 999 50607028 999 50608028 999 50609028 999 50610028 999 50611

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899950597 / 028 99950597 / 028 999 50597 …

4221

Nếu ai bị Số điện thoại 02899950597 hoặc 028 99950597 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha