Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0289994370 hoặc 028 9994370 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    028 999 4355028 999 4356028 999 4357028 999 4358028 999 4359028 999 4360028 999 4361028 999 4362028 999 4363028 999 4364028 999 4365028 999 4366028 999 4367028 999 4368028 999 4369028 999 4370028 999 4371028 999 4372028 999 4373028 999 4374028 999 4375028 999 4376028 999 4377028 999 4378028 999 4379028 999 4380028 999 4381028 999 4382028 999 4383028 999 4384

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0289994370 / 028 9994370 / 028 999 4370 …

4422

Nếu ai bị Số điện thoại 0289994370 hoặc 028 9994370 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha