Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899970 hoặc 028 88899970 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bị nhá máy

    028 888 99955028 888 99956028 888 99957028 888 99958028 888 99959028 888 99960028 888 99961028 888 99962028 888 99963028 888 99964028 888 99965028 888 99966028 888 99967028 888 99968028 888 99969028 888 99970028 888 99971028 888 99972028 888 99973028 888 99974028 888 99975028 888 99976028 888 99977028 888 99978028 888 99979028 888 99980028 888 99981028 888 99982028 888 99983028 888 99984

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899970 / 028 88899970 / 028 888 99970 …

4200

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899970 hoặc 028 88899970 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha