Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899960 hoặc 028 88899960 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo rác

    028 888 99945028 888 99946028 888 99947028 888 99948028 888 99949028 888 99950028 888 99951028 888 99952028 888 99953028 888 99954028 888 99955028 888 99956028 888 99957028 888 99958028 888 99959028 888 99960028 888 99961028 888 99962028 888 99963028 888 99964028 888 99965028 888 99966028 888 99967028 888 99968028 888 99969028 888 99970028 888 99971028 888 99972028 888 99973028 888 99974

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899960 / 028 88899960 / 028 888 99960 …

4482

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899960 hoặc 028 88899960 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha