Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899954 hoặc 028 88899954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn khoản vay tài chính !

    028 888 99939028 888 99940028 888 99941028 888 99942028 888 99943028 888 99944028 888 99945028 888 99946028 888 99947028 888 99948028 888 99949028 888 99950028 888 99951028 888 99952028 888 99953028 888 99954028 888 99955028 888 99956028 888 99957028 888 99958028 888 99959028 888 99960028 888 99961028 888 99962028 888 99963028 888 99964028 888 99965028 888 99966028 888 99967028 888 99968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899954 / 028 88899954 / 028 888 99954 …

4332

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899954 hoặc 028 88899954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha