Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899945 hoặc 028 88899945 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Cút mẹ cmay đi
rẻ rách
Cho vay ma ko biet cua ben nao
Cho vay ma ko biet cua ben nao

    028 888 99930028 888 99931028 888 99932028 888 99933028 888 99934028 888 99935028 888 99936028 888 99937028 888 99938028 888 99939028 888 99940028 888 99941028 888 99942028 888 99943028 888 99944028 888 99945028 888 99946028 888 99947028 888 99948028 888 99949028 888 99950028 888 99951028 888 99952028 888 99953028 888 99954028 888 99955028 888 99956028 888 99957028 888 99958028 888 99959

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899945 / 028 88899945 / 028 888 99945 …

4508

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899945 hoặc 028 88899945 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha