Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899928 hoặc 028 88899928 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    028 888 99913028 888 99914028 888 99915028 888 99916028 888 99917028 888 99918028 888 99919028 888 99920028 888 99921028 888 99922028 888 99923028 888 99924028 888 99925028 888 99926028 888 99927028 888 99928028 888 99929028 888 99930028 888 99931028 888 99932028 888 99933028 888 99934028 888 99935028 888 99936028 888 99937028 888 99938028 888 99939028 888 99940028 888 99941028 888 99942

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899928 / 028 88899928 / 028 888 99928 …

4138

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899928 hoặc 028 88899928 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha