Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899915 hoặc 028 88899915 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại lùa đảo, láo toét
Số lừa đảo
Số lừa đảo

    028 888 99900028 888 99901028 888 99902028 888 99903028 888 99904028 888 99905028 888 99906028 888 99907028 888 99908028 888 99909028 888 99910028 888 99911028 888 99912028 888 99913028 888 99914028 888 99915028 888 99916028 888 99917028 888 99918028 888 99919028 888 99920028 888 99921028 888 99922028 888 99923028 888 99924028 888 99925028 888 99926028 888 99927028 888 99928028 888 99929

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899915 / 028 88899915 / 028 888 99915 …

4592

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899915 hoặc 028 88899915 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha