Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899887 hoặc 028 88899887 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 888 99872028 888 99873028 888 99874028 888 99875028 888 99876028 888 99877028 888 99878028 888 99879028 888 99880028 888 99881028 888 99882028 888 99883028 888 99884028 888 99885028 888 99886028 888 99887028 888 99888028 888 99889028 888 99890028 888 99891028 888 99892028 888 99893028 888 99894028 888 99895028 888 99896028 888 99897028 888 99898028 888 99899028 888 99900028 888 99901

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899887 / 028 88899887 / 028 888 99887 …

4256

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899887 hoặc 028 88899887 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha