Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899876 hoặc 028 88899876 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi mãi, alo thì không ai trả lời
Vinacash cho vay tính dụng đen. Lừa đảo, làm phiền
robocash tín dụng đen app
robocash tín dụng đen app
Vinacash cho vay tính dụng đen. Lừa đảo, làm phiền

    028 888 99861028 888 99862028 888 99863028 888 99864028 888 99865028 888 99866028 888 99867028 888 99868028 888 99869028 888 99870028 888 99871028 888 99872028 888 99873028 888 99874028 888 99875028 888 99876028 888 99877028 888 99878028 888 99879028 888 99880028 888 99881028 888 99882028 888 99883028 888 99884028 888 99885028 888 99886028 888 99887028 888 99888028 888 99889028 888 99890

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899876 / 028 88899876 / 028 888 99876 …

4601

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899876 hoặc 028 88899876 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha