Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899822 hoặc 028 88899822 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
FE credit

    028 888 99807028 888 99808028 888 99809028 888 99810028 888 99811028 888 99812028 888 99813028 888 99814028 888 99815028 888 99816028 888 99817028 888 99818028 888 99819028 888 99820028 888 99821028 888 99822028 888 99823028 888 99824028 888 99825028 888 99826028 888 99827028 888 99828028 888 99829028 888 99830028 888 99831028 888 99832028 888 99833028 888 99834028 888 99835028 888 99836

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899822 / 028 88899822 / 028 888 99822 …

4487

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899822 hoặc 028 88899822 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha