Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899720 hoặc 028 88899720 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 31 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Điện liên tục má mày ăn xong rồi điện
Nếu tôi là nhà mạn thì quản lí số đầu ra của mình bằng mọi cách không bán buôn bừa bãi để bọn lừa đảo có thể lợi dụng sơ hở để lừa đảo khắp nơi. Quy định quá nhiều mà sơ hở còn nhiều hơn.!…
Số lừa đảo, sim rác hay gì đó. Làm phiền quá
Số lừa đảo, sim rác hay gì đó. Làm phiền quá
Nếu tôi là nhà mạn thì quản lí số đầu ra của mình bằng mọi cách không bán buôn bừa bãi để bọn lừa đảo có thể lợi dụng sơ hở để lừa đảo khắp nơi. Quy định quá nhiều mà sơ hở còn nhiều hơn.!…

    028 888 99705028 888 99706028 888 99707028 888 99708028 888 99709028 888 99710028 888 99711028 888 99712028 888 99713028 888 99714028 888 99715028 888 99716028 888 99717028 888 99718028 888 99719028 888 99720028 888 99721028 888 99722028 888 99723028 888 99724028 888 99725028 888 99726028 888 99727028 888 99728028 888 99729028 888 99730028 888 99731028 888 99732028 888 99733028 888 99734

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899720 / 028 88899720 / 028 888 99720 …

4174

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899720 hoặc 028 88899720 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha