Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899681 hoặc 028 88899681 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chửi bới

    028 888 99666028 888 99667028 888 99668028 888 99669028 888 99670028 888 99671028 888 99672028 888 99673028 888 99674028 888 99675028 888 99676028 888 99677028 888 99678028 888 99679028 888 99680028 888 99681028 888 99682028 888 99683028 888 99684028 888 99685028 888 99686028 888 99687028 888 99688028 888 99689028 888 99690028 888 99691028 888 99692028 888 99693028 888 99694028 888 99695

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899681 / 028 88899681 / 028 888 99681 …

4522

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899681 hoặc 028 88899681 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha