Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899635 hoặc 028 88899635 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo! Sửa thông tin khách hàng! Ăn chặn tiền
Số lừa đảo gọi doạ dẫm bán thông tin cho vay vốn bên khác
Số lừa đảo gọi doạ dẫm bán thông tin cho vay vốn bên khác

    028 888 99620028 888 99621028 888 99622028 888 99623028 888 99624028 888 99625028 888 99626028 888 99627028 888 99628028 888 99629028 888 99630028 888 99631028 888 99632028 888 99633028 888 99634028 888 99635028 888 99636028 888 99637028 888 99638028 888 99639028 888 99640028 888 99641028 888 99642028 888 99643028 888 99644028 888 99645028 888 99646028 888 99647028 888 99648028 888 99649

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899635 / 028 88899635 / 028 888 99635 …

4062

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899635 hoặc 028 88899635 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha