Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899602 hoặc 028 88899602 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
spam chức khoán block nhé ae

    028 888 99587028 888 99588028 888 99589028 888 99590028 888 99591028 888 99592028 888 99593028 888 99594028 888 99595028 888 99596028 888 99597028 888 99598028 888 99599028 888 99600028 888 99601028 888 99602028 888 99603028 888 99604028 888 99605028 888 99606028 888 99607028 888 99608028 888 99609028 888 99610028 888 99611028 888 99612028 888 99613028 888 99614028 888 99615028 888 99616

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899602 / 028 88899602 / 028 888 99602 …

4179

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899602 hoặc 028 88899602 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha