Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899588 hoặc 028 88899588 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chứng khoán
Cho hỏi số của ai
Cho hỏi số của ai

    028 888 99573028 888 99574028 888 99575028 888 99576028 888 99577028 888 99578028 888 99579028 888 99580028 888 99581028 888 99582028 888 99583028 888 99584028 888 99585028 888 99586028 888 99587028 888 99588028 888 99589028 888 99590028 888 99591028 888 99592028 888 99593028 888 99594028 888 99595028 888 99596028 888 99597028 888 99598028 888 99599028 888 99600028 888 99601028 888 99602

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899588 / 028 88899588 / 028 888 99588 …

4439

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899588 hoặc 028 88899588 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha