Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899574 hoặc 028 88899574 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đúng rồi tụi Mcredit nó lừa tiền á

số lừa đảo, lừa tiền
số lừa đảo, lừa tiền

    028 888 99559028 888 99560028 888 99561028 888 99562028 888 99563028 888 99564028 888 99565028 888 99566028 888 99567028 888 99568028 888 99569028 888 99570028 888 99571028 888 99572028 888 99573028 888 99574028 888 99575028 888 99576028 888 99577028 888 99578028 888 99579028 888 99580028 888 99581028 888 99582028 888 99583028 888 99584028 888 99585028 888 99586028 888 99587028 888 99588

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899574 / 028 88899574 / 028 888 99574 …

4310

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899574 hoặc 028 88899574 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha