Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899507 hoặc 028 88899507 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đây là số lừa đảo.

    028 888 99492028 888 99493028 888 99494028 888 99495028 888 99496028 888 99497028 888 99498028 888 99499028 888 99500028 888 99501028 888 99502028 888 99503028 888 99504028 888 99505028 888 99506028 888 99507028 888 99508028 888 99509028 888 99510028 888 99511028 888 99512028 888 99513028 888 99514028 888 99515028 888 99516028 888 99517028 888 99518028 888 99519028 888 99520028 888 99521

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899507 / 028 88899507 / 028 888 99507 …

4393

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899507 hoặc 028 88899507 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha