Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899464 hoặc 028 88899464 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi ko bắt máy luôn

    028 888 99449028 888 99450028 888 99451028 888 99452028 888 99453028 888 99454028 888 99455028 888 99456028 888 99457028 888 99458028 888 99459028 888 99460028 888 99461028 888 99462028 888 99463028 888 99464028 888 99465028 888 99466028 888 99467028 888 99468028 888 99469028 888 99470028 888 99471028 888 99472028 888 99473028 888 99474028 888 99475028 888 99476028 888 99477028 888 99478

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899464 / 028 88899464 / 028 888 99464 …

4288

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899464 hoặc 028 88899464 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha