Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899447 hoặc 028 88899447 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời game
Nhá máy
nháy máy
nháy máy
Nhá máy

    028 888 99432028 888 99433028 888 99434028 888 99435028 888 99436028 888 99437028 888 99438028 888 99439028 888 99440028 888 99441028 888 99442028 888 99443028 888 99444028 888 99445028 888 99446028 888 99447028 888 99448028 888 99449028 888 99450028 888 99451028 888 99452028 888 99453028 888 99454028 888 99455028 888 99456028 888 99457028 888 99458028 888 99459028 888 99460028 888 99461

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899447 / 028 88899447 / 028 888 99447 …

4314

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899447 hoặc 028 88899447 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha