Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899366 hoặc 028 88899366 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bọn bố láo tư vấn tài chính

    028 888 99351028 888 99352028 888 99353028 888 99354028 888 99355028 888 99356028 888 99357028 888 99358028 888 99359028 888 99360028 888 99361028 888 99362028 888 99363028 888 99364028 888 99365028 888 99366028 888 99367028 888 99368028 888 99369028 888 99370028 888 99371028 888 99372028 888 99373028 888 99374028 888 99375028 888 99376028 888 99377028 888 99378028 888 99379028 888 99380

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899366 / 028 88899366 / 028 888 99366 …

4265

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899366 hoặc 028 88899366 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha