Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899302 hoặc 028 88899302 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi chỉ nghe nhạc, ko nghe máy, có khi bị trừ tiền cũng nên

    028 888 99287028 888 99288028 888 99289028 888 99290028 888 99291028 888 99292028 888 99293028 888 99294028 888 99295028 888 99296028 888 99297028 888 99298028 888 99299028 888 99300028 888 99301028 888 99302028 888 99303028 888 99304028 888 99305028 888 99306028 888 99307028 888 99308028 888 99309028 888 99310028 888 99311028 888 99312028 888 99313028 888 99314028 888 99315028 888 99316

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899302 / 028 88899302 / 028 888 99302 …

4356

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899302 hoặc 028 88899302 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha